Misha Møller
Speciallæge i almen medicin

  • Uddannet læge 2001
  • 2001-2003 Turnus i medicin, psykiatri og almen praksis.
  • 2003-2004 Introduktionsstilling i neurologi.
  • 2004 Vikariat for praktiserende familie-læge i Ølen, Norge.
  • 2004-2006 Vikar for afdelingslæge i neurologi, Bispebjerg Hospital.
  • 2006-2015 Diverse ansættelser på sygehuse, akutmodtagelse, medicinsk afdeling, børneafdeling og knap et års ansættelse på børnepsykiatrisk afdeling, samt lægevagts-kørsel.
  • 2015-2020 Speciallæge-uddannelse i almen medicin.

Særlig interesse for børne og ungdoms-psykiatri, socialt udsatte, neurologi og stress.

Privat er jeg mor til to børn på 21 og 15 år. 

Katrine 
Praksis-sygeplejerske.

Katrine har bl.a. erfaring fra akutteam og hospitals-ansættelser. Hun tager sig af en bred vifte af sygeplejefaglige problemstillinger, dog især graviditets-kontroller, diabetes- og KOL-patienter samt sår-behandling.

 

 

 

Rikke 
Sekretær.