Misha Møller
Speciallæge i almen medicin

Katrine 
Praksis-sygeplejerske