AFHÆNGIHEDSSKABENDE MEDICIN

Har du behov for stærk smertestillende medicin, sovemedicin, psykofarmaka eller anden medicin, som kan skabe afhængighed, kan du ikke få fornyet dine recepter uden en snak med lægen.

Dette sker i henhold til retningslinier fra sundhedsstyrelsen og kan ikke fraviges.

Hvis lægen skønner, at behandlingen ikke længere har en god faglig begrundelse, eller at den er direkte skadelig for dig, tilbydes du nedtrapning.