KRONISKE SYGDOMME

Diabetes

Vi vil gerne se dig årligt til blodprøver, undersøgelse og samtale for at hjælpe dig med bedst mulig blodsukkerkontrol, snakke medicinbivirkninger, livsstil og behandlingsmål. Bestil to tider hos os hvert år omkring din fødselsdag – først hos sygeplejersken og et par dage efter hos lægen.

 

KOL

Som minimum vil vi gerne se dig årligt til lungefunktionsundersøgelse og konsultation mhp at passe bedst muligt på din lungefunktion. Bestil to tider i den måned du har fødselsdag – først hos sygeplejersken og et par dage efter hos lægen.

 

Astma

Vi tilbyder årlig konsultation, herunder lungefunktionsundersøgelse og eventuel justering af din astma-behandling. 

 

Hjertekar-sygdomme og forhøjet blodtryk

Vi anbefaler, at du bestiller to tider hvert år i den måned du har fødselsdag. Den første tid hos sygeplejersken til bl.a. vægt, blodprøver og en samtale om din livsstil.

Den anden konsultation skal være hos lægen til en status over dine risiko-faktorer, dine behandlingsmål, din medicin og andre spørgsmål vedrørende din sygdom. 

 

Psykisk sygdom

Har du depression, angst, ADHD, skizofreni eller anden psykisk sygdom bør du snakke med din læge minimum 1 gang årligt. Dels for at justere den medicinske behandling, holde bivirkninger på et acceptabelt niveau og tage blodprøver og hjertekardiogram. Men også for at drøfte hvordan din sygdom påvirker dit liv i øvrigt. 

 

Andre kroniske sygdomme

Bestil en almindelig konsultation, hvis du ikke følges på sygehus eller har brug for at tale med din læge.