Misha Møller

Speciallæge i almen medicin

  • Uddannet læge 2001
  • 2001-2003 Turnus i medicin, psykiatri og almen praksis.
  • 2003-2004 Introduktionsstilling i neurologi.
  • 2004 Vikar for praktiserende læge i Norge.
  • 2004-2006 Vikar for afdelingslæge i neurologi, Bispebjerg Hospital.
  • 2006-2015 Diverse ansættelser på sygehuse, akutmodtagelse, medicinsk afdeling, børneafdeling og knap et års ansættelse på børnepsykiatrisk afdeling, samt lægevagts-kørsel.
  • 2015-2020 Speciallæge-uddannelse i almen medicin.

 

Katrine 

Praksis-sygeplejerske

Katrine har bl.a. erfaring fra akutteam og hospitals-ansættelser. Hun tager sig af en bred vifte af sygeplejefaglige problemstillinger, dog især graviditets-kontroller, diabetes- og KOL-patienter samt sår-behandling.

 

 

Rikke

Sekretær

 

Silja

Medicinstuderende.

Hjælper til i klinikken med bl.a. telefonvisitation, blodprøver og andre biologiske prøver.